NAF Reiseplanlegger

Gravfeltet på Vang

Sted
Per Roger Lauritzen

Gravfeltet på Vang er Norges største, med 758 registrerte gravhauger.

Norges største gravfelt fra forhistorisk tid ligger ved RV70 like vest for Oppdal sentrum, ikke langt fra Oppdal kirke. Trolig inneholder området også mange graver som ligger under flat mark og ikke er synlige. Feltet er datert til yngre jernalder og har vært brukt i minst 500 år, fram til kristendommen ble innført tidlig på 1000-tallet. Området er inngjerdet og fredet, men åpent sommerstid.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.6051474, 9.63965719999999