NAF Reiseplanlegger

Gravfelt på Kvassheim

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Kvassheim fyr er det funnet 120 graver fra jernalderen.

Ytterst i strandsonen på begge sider av Kvassheimbekken ligger et gravfelt fra jernalderen med ca. 120 hauger, én like ved veien. Feltet er det sørligste av de kjente strandgravfeltene på Jæren. Langs den ca. 40 km lange strekningen mellom Kvassheim og Sele i Klepp kommune er det funnet til sammen ca. 600 graver. På Hårr like nord for Kvassheim går FV44 tvers gjennom feltet.

Kontaktinformasjon

Adresse 4636 Hå
Geokoordinat (WGS 84) 58.5440291, 5.68191539999998