NAF Reiseplanlegger

Granvin

Sted
Per Roger Lauritzen

I Granvin starter Nasjonal turistveg Hardanger, og kommunesenteret har bygdemuseum og andre attraksjoner.

Granvin sentrum byr på flere attraksjoner. Den viktigste er Granvin Bygdemuseum, også kalt bygdetunet i Granvin. Den består av åtte bygninger rundt et tun, den eldste fra 1700-tallet. Den internasjonalt kjente botanikeren Johan Havaas (1864–1956) bodde på fjellgården Havås i Granvin og hans store samling av mose og lav er utstilt i bygdetunet. Også en premiesamling etter spelemannen Anders Kjerland er utstilt. Granvin har lange og store feletradisjoner, med spellemenn som Knut Hamre og Anders Kjerland, samt flere av landets fremste felebyggere. Enn annen attraksjon er Granvin kyrkje fra 1726, med døpefont og krusifiks fra middelalderen, altertavle malt av Nils Bergslien og rosemalte vegger av Lars Osa. Kirken har også to kirkeklokker fra tidlig middelalder, muligens Norges eldste. Kapteinsgården, fra 1700-tallet med bauta over Jørgen Nordbye, den første ordføreren i Granvin, Ulvik og Eidfjord (1837–43) er også verd et besøk. Granvin er administrasjonssenter i kommunen med samme navn. Dette er en jordbrukskommune som ligger på begge sider av Granvinsfjorden, der de store fjellbeitene utbyttes til sauehold. Kommunsenteret ligger i fjordbunnen, og bosetningen går herfra og innover på begge sider av Granvinsvatnet. Hardangerbanen mellom Granvin og Voss ble nedlagt i 1988, persontrafikken tre år før. Deler av den gamle jernbanelinjen er nå gjort om til gang- og sykkelvei, fra Kollane til tidligere Nesheim stasjon. Det er også merket tursti langs den gamle postveien til Ulvik over Vatnasetstølen. De som vil fiske bør vite at laks og sjøørret i Granvinvassdraget, går helt opp til Skjervsfossen. De som vil på ski kan prøve seg i Haugsåsen skianlegg.

Kontaktinformasjon

Adresse 5733 Granvin
Geokoordinat (WGS 84) 60.5319147, 6.73017270000003