NAF Reiseplanlegger

Grane bygdetun

Sted

Grane bygdetun heter Gammelsagmaro etter en gammel sagstilling som kan sees på området.

Ved Grane bygdetun møter du skogen og innlandskulturen på Helgeland. En rekke verneverdige bygninger fra hele kommunen er flyttet hit. Navnet Gammelsagmaro kommer av at det tidligere lå ei sagmare, som er ei sagstilling for håndsaging av tømmer, på dette området. Det er rekonstruert ei sagmare inne på tunet. Området er et vakkert og populært turområde med fine rasteplasser langs Vefsna. Det går en 800 m lang tur- og natursti til fangstanlegget ved Tromoan. Her er det 16 fangstgroper fra 600–700 år e.Kr.  Det arrangeres lunsj- og fjøskonserter sommeren igjennom.

Kontaktinformasjon

Adresse Helgeland Museum, avd, Grane, 8680 Trofors
Geokoordinat (WGS 84) 65.5337071, 13.3974818