NAF Reiseplanlegger

Granavollen

Sted
Per Roger Lauritzen

Granavollen er et sentralt kultursentrum med en rekke attraksjoner og Søsterkirkene.

Granavollen var allerede i førkristen tid et sentrum og møtested for Hada-riket, som omfattet store deler av Østlandet nord for Oslo. Senere ble Granavollen et sentralt kirkested med to middelalderkirker fra 1100-tallet, som ble kalt Søsterkirkene. Den største, Nicolaikirken, brukes som sognekirke. Den har prekestol fra 1728, restaurert altertavle fra 1625, gammel døpefont og glassmalerier av Frøydis Haavardsholm.Den minste, Mariakirken, er trolig den eldste. Den har flotte glassmalerier og nyttes som sommerkirke og har også sykkelutleie. Omvisning tilbys medio juni–medio august på dagtid. På kirkegården står det en runestein fra 1100-tallet med denne innskriften: «Sønner av Aun reiste denne sten over Aufi, sin bror. Gud signe Aufis sjel.»Granavollen var et naturlig hvilested for pilegrimer på vei til Nidaros, og stedet er var også et sentralt veihistorisk knutepunkt langs Den bergenske hovedvei/Pilegrimsleden.Steinhuset ved Gran prestegård er den eneste profane steinbygning fra middelalderen, ca. 1200, som er bevart på bygdene i Norge. Gran prestegårdshage, rett ved Steinhuset, ble anlagt slutten av 1700-tallet, og er åpen hele året.Prestenkesetet Sjo gård er fredet. A.O. Vinje døde her under et besøk i 1870. Hans grav og byste, laget av Bergslien, finnes på kirkegården.Utenfor kirken står en minnestein over Gregers Granavollen og minnestein over krigens falne.Gården Tuv ved Kongevegen/Pilegrimsleden tilbyr linprodukter, og pilegrimsretter fra egen bakerovn. På Granavolden Gjæstgiveri ligger den fredede Gregersstua fra 1657. Stua har navn etter bestefar til Gregers Granavollen, gjestgiver Gregers Jensen. Gregers Granavollen fikk kongelig privilegium til gjestgiveri i 1716 som takk for hjelpen under slaget ved Bjørgeseter i den store nordiske krig.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.3667803, 10.5286355000001