NAF Reiseplanlegger

Gråkollen batteri

Sted
Per Roger Lauritzen

Gråkollen batteri er et forsvarsanlegg ved Glomma.

Batteriet inngår i Glommalinjen, et forsvarssystem bygget opp under de usikre forholdene som ledet frem til unionsoppløsningen i 1905. Sammen med Fossum brogalleri, Langenes batteri, Skorås søndre batteri, Skorås nordre batteri, Kjellås batteri og Staås batteri utgjorde dette Fossumavsnittet, som skulle hindre overgang over Glomma langs aksen Mysen-Oslo til fergestedet ved Grønsund. Ankomst til batteriet via skiltet sti fra Fossum galleri som ligger på nordsiden av gamle Fossum bru over Glomma.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6020618, 11.0986698