NAF Reiseplanlegger

Grabben

Sted
Per Roger Lauritzen

Håbeth Grabben er et busskur, laget av en grabb fra gruvedriften i området er fredet. Buss-skuret veier 18 tonn og er blitt en turistattraksjon. Turistene fra Hurtigruten kommer for å beskue den oppsiktsvekkende holdeplassen, og i kiosker kan man kjøpe postkort med bilde av den forhenværende malmskuffa.

Avkjøring til Bjørnevatn og gruvene, 2 km. I gruvene ved Bjørnevatn bodde et sted mellom 2000 og 3000 mennesker fra uker til to måneder under kampene i 1944. Russerne inntok Bjørnevatn og Kirkenes 25.10.1944 og Bjørnevatn fikk første norske administrasjon i det befridde Norge. Gruvene og deler av bebyggelsen ble ødelagt. I 1952 ble driften gjenopptatt, med ca. 26 mill. tonn årlig brytning, hvorav ca. 8 mill tonn var råmalm, 150 dumpere jobbet i bruddet. I 1958 ble Bjørnevatnet tappet tomt for at man skulle kunne utvinne malmen under vannet. Dagbruddene utgjør en enorm kunstig dal. AS Sydvaranger ble avviklet i 1996.

Kontaktinformasjon

Adresse Gruveveien, 9910 Bjørnevatn
Geokoordinat (WGS 84) 69.6625939, 29.9661114