NAF Reiseplanlegger

Gorsas-gammen

Sted

Gorsas-gammen er et gammelt slåtteseterbruk i Seljeskog. Seterbruket er mellom 150 og 200 år gammelt.

Gorsas-gammen ligger i Seljeskog i Øvre Salangen. Seterbruket var gårdens ”forlengede arm”, for å utnytte ressursene i utmarka. Innmarka måtte spares og vernes mot husdyra. Seterbruket Gorsas-gammen lå en times gange fra gården. Under utmarksslåtten, flyttet hele familien hit med buskapen. Navnet Gorsas er samisk og betyr ”liten kløft”.  Like bak selve seterplassen er ei lita kløft i terrenget. Gammen er gjenoppbygd slik den opprinnelig så ut, rundformet og av kroksperrtypen. Kufjøset er bygget inn i bakken i flukt med den lille kløfta. Det er gratis å besøke gammen og man kan koke kaffe og steike pølser rundt bålet.

Kontaktinformasjon

Adresse Øvre Salangen, 9350 Sjøvegan
Geokoordinat (WGS 84) 68.9050475, 17.866121