NAF Reiseplanlegger

Gollevárri

Sted

Gollevárri natur- og kulturminne-område viser hvordan villreinfangst foregikk i eldre tider.

Ennå i dag ser man fangstgropene og kjøttgjemmene. Følg merket sti som begynner 6 km fra Skiippagurra mot finskegrensen på RV895. Informasjonsbrosjyre på museet eller Turist-infomasjonen. Fra Skiíppagurra fører FV895 til Riksgrense Finland. Ca. 5 km sør for Skiíppagurra passeres fjellet Gollevárri, hvor eidet mellom Tana og Karlebotnmyrene er sperret av en rekke fallgraver for villrein, i alt 530 graver. På Gollevárri kan man se en offerplass, kjøttkjellere og rester av en gammeby hvor karlebotnsamene hadde sommeropphold til omkring 1700, det er skiltet kultursti. Reingravene er mye eldre, antagelig fra middelalderen.

Kontaktinformasjon

Adresse 9845 Tana
Geokoordinat (WGS 84) 70.1127373, 28.1977125999999