NAF Reiseplanlegger

Golfparkering i Kullaberg, Italienska vägen

Sted

Man hittar laddningsstationen vid golfparkeringen på västra Kullabergs naturreservat.

Kontaktinformasjon

Adresse Italienska vägen 215
Geokoordinat (WGS 84) 56.29958, 12.467677