NAF Reiseplanlegger

Gol Bygdemuseum

Sted

Den gamle gården Skaga høyt i Gol er kjernen i Gol Bygdemuseum.

Fram til 1958 bodde det folk på Skaga. Da ble gården overdratt til det Hallingdal Høgskulelag, som bygde folkehøgskole her. Men det gamle gårdstunet ble beholdt og gjort om til museum – med blant annet stue, loft, stolpehus, låve og staller. Siden har museet flyttet en badstu, et kvernhus, en stølsbu med fjøs, en forløe og en skolestue til Skaga.

Skaga har flott utsikt over dalen og bygda, og husene i bygdetunet er åpne på ukedager i juli. Hele året er tunet tilgjengelig. Gol Bygdemuseum ligger ved FV223 i lia vest for Gol sentrum og er en del av Hallingdal Museum.

Kontaktinformasjon

Adresse Skagavegen, 3550 Gol
Geokoordinat (WGS 84) 60.7024231, 8.90953279999997