NAF Reiseplanlegger

Glasberget

Sted

Glasberget er grunnlaget for mye av råstoffet til Hurdal Glasverk

Utvinning av kvarts til produksjonen ved Hurdal Glassverk foregikk i Skrukkelia, inn mot grensa til Toten, selv om verket den første tida også fikk noe kvarts helt fra Hokksund. Både utvinning og transport var meget tungt arbeid, men ga kjærkomne inntekter til bygdefolket. Transporten av kvartsen foregikk vinterstid med hest og slede. Føret var viktig, for med god is på Skrukkelisjøen og Buråstjernet gikk det an å spare inn en god del tid. Det er 25 kilometer mellom Glasberget og Hurdal Verk.

Kontaktinformasjon

Adresse Skrukkelia, 2090 Hurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.4742796, 10.7699208