NAF Reiseplanlegger

Gjevran

Sted

Gjevran er antatt bebodd siden steinalderen, og var i sin tid bosted for statsminister Ole Anton Qvam og kvinnesaksforkjemper Fredrikke Marie Qvam.

Hovedbygningen på gården er bygd på 1830-tallet, og storsalen i Kvitlåna ble brukt som kontorer da Ole Anton Qvam var fylkesmann. Gården nevnes i skriftet Tiendepengeskatten (1521) og var allerede da en storgård, eid av Reins Kloster, men den ble krongods etter reformasjonen. Gården har vært i familiene Lyng og Qvams eie siden Rasmus Lyng kjøpte Gjevran gård i 1765.

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) er mest kjent for sin innsats for kvinners stemmerett i Norge og for sitt arbeid i den første norske kvinnebevegelse fra slutten av 1880-årene. Hun var sentral i opprettelsen og ledelsen av Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnestemmerettsforeningen, Landskvinnestemmerettsforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norske Kvinners Nasjonalråd. Som kvinne hadde hun ikke tilgang til det partipolitiske livet, men hun fulgte Stortingets debatter fra galleriet, og oppsøkte gjerne politikerne etterpå for å diskutere og fremme sine synspunkter. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7724 Steinkjer
Geokoordinat (WGS 84) 64.0325524, 11.454175