NAF Reiseplanlegger

Gjesvær

Sted

Gjesvær er et gammelt fiskevær og det eneste sted i Finnmark som er kjent fra vikingtiden. Stedet er omtalt i Heimskringla til Snorre Sturlason fra 1225 som Geirsver. Gjesvær har blitt kåret til et av landets beste reisemål av Innovasjon Norge.

All bebyggelse i Gjesvær, ble som de fleste andre steder i Finnmark, ble brent ned høsten 1944. Rundt 1970 hadde fiskeværet 350 innbyggere, mens det i dag er 130. Stedet har et fiskebruk, lokalbutikk og barne- og ungdomsskole. Gjesvær kapell fra 1960 ble på slutten av 1990-tallet totalrenovert, og har i dag privat eierskap. Lengst ute troner øygruppen Gjesværstappan opp av havet. Disse øyene er i sommermånedene hjem for flere millioner sjøfugler som kommer inn til kysten for å hekke. Blant disse er 800 000 lundefugler, en stor koloni med havørn, skarv, alker, havsule, lomvi og krykkje. Fra Gjesvær arrangeres det daglige båtturer ut til fuglefjellet som ligger 15 km vest for Nordkappklippen. Fra tidlig middelalder fram til det forrige århundre var fiskeværet et av de største og rikeste i Finnmark. Først i 1976 fikk stedet veiforbindelse via FV156 med resten av Magerøya. Inntil da trafikkerte lokalbåter.

Kontaktinformasjon

Adresse 9765 Gjesvær
Geokoordinat (WGS 84) 71.0974566, 25.3725284