NAF Reiseplanlegger

Gjerpen kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Gjerpen kirke er en steinkirke fra middelalderen, bygget i romansk stil.

Gjerpen kirke ligger i Gjerpen sokn i Skien prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1153. Kirken har korsplan og 485 sitteplasser. Kirken er viet St. Michael. Den ble utvidet til korskirke 1838. Arkitekter da var C. Christie/H. Bødker/Vigeland. Altertavle, døpefont, prekestol og glassmalerier er laget av Emanuel Vigeland i 1920.

Kontaktinformasjon

Adresse Håvundvegen 5, 3715 Skien
Geokoordinat (WGS 84) 59.2239749, 9.60629159999996