NAF Reiseplanlegger

Gjernmundnes

Sted

Historiske Gjermundnes er i dag storgård og landbruksskole.

Gjermundnes er både navnet på et nes og en tidligere fogdegård som tilhørte Giskegodset på 1500-tallet. På 1600-1700-talet hadde flere fogder over Romsdal sete på Gjermundnes. Deler av storgården blir i dag brukt til videregående skole med vekt på landbruk og hest, og Landbruksmuseet for Møre og Romsdal er også lagt hit. Gården har blant annet en flott eikeallé fra 1758. Det er gjort rike funn fra steinalderen her, i tillegg til flere gravrøyser. Gjermundnes ligger ytterst i Tresfjorden, tvers av kommunesenteret Vestnes.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.6512583, 7.08458940000003