NAF Reiseplanlegger

Gjermåa

Sted
Per Roger Lauritzen

Gjermåa er en elv på Romerike i Akershus.

Elven har i århundrer gitt vannkraft til å drive kvern og møller, kraftverk, gruvedrift og sagbruk langs vassdraget. Enkelte dammer er i dag restaurert og bygget opp igjen etter gamle mål. Elva er ikke særlig stor, omkring 25 km lang, men har likevel svært mange fiskearter. Det er registrert hele 17 arter: abbor, gjedde, gullbust, hork, laue, mort, steinsmett, vederbuk, ørekyte, ørret, karuss, brasme, flire, gjørs, lake, stam samt ubestemt niøye. Det er dessuten registrert edelkreps, men ikke elvemusling. Elven kommer fra innsjøen Storøyungen og renner ut i Leira nordøst for Hekseberget. Et lite stykke før utløpet danner den kommunegrensen mellom Gjerdrum og Sørum.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.0761972, 11.0617842