NAF Reiseplanlegger

Gjemnes kirke

Sted

Gjemnes kirke fra 1893 står ved en gammel tingplass.

Kirken på Gjemnes er en tidstypisk langkirke med 310 sitteplasser, tegnet av J.W. Nordan. Den ligger i nærheten av Tinghaugen, som var tingsted i det gamle Gjemnes tinglag – den rettslige administrative enheten for et område som blant annet dekket dagens Kristiansund, fra 1600-tallet og inn på 1800-tallet. En stor steinhelle som hadde vært tingbord, og som lå hundre meter nordøst for tomten der kirken skulle bygges, ble hugd opp og brukt i kirkens grunnmur.

Kontaktinformasjon

Adresse 6633 Gjemnes
Geokoordinat (WGS 84) 62.9633984, 7.77796520000004