NAF Reiseplanlegger

Geitbåtmuseet

Sted

Geitbåtmuseet tar vare på «krona på verket i norsk båtbygging».

Museet har en samling med ca. 40 båter av ulik størrelse, utstilt i Enge tresliperi i Otnesbukta, Valsøyfjord. Geitbåten er en klinkbygd båttype som ble bygd i større skala fram til ca. 1930, og som var vanlig i bruk fra Romsdalen og nordover til Sør-Trøndelag. Geitbåten ble både rodd og seilt, og navnet skal båten ha etter sine seileregenskaper: «Som ei geit klatrer i ura, klatrer geitbåten over bølgene.» Utviklings- og produksjonsavdelingen Husasnotra er en del av Geitbåtmuseet. Der bygges det geitbåter og andre klinkbygde båter på bestilling.

Kontaktinformasjon

Adresse Valsøyfjord, 6683 Halsa
Geokoordinat (WGS 84) 63.1214117, 8.57177769999998