NAF Reiseplanlegger

Garder

Sted
Per Roger Lauritzen

På Garder finnes en de største samlingene av jernaldergraver i Akershus.

På høydedraget øst for Garder kirke, en trekirke fra 1881, er det registrert minst 36 gravminner. Over en av gravene er det reist en bauta. Gravminnene varierer fra ca. fem til 20 meter i diameter. Garder kirke står der det har vært kirkested siden middelalderen. Gjenstandsfunn og gravminner fra gården Hovum tvers over veien viser at gården eksisterte i eldre jernalder. Navnet «hov» knyttes til den førkristne forfedre- og gudedyrkelsen, og var stedet der høvdingehallen sto. Garder har i så måte vært et religiøst og politisk sentrum allerede i jernalderen (500 f. Kr.– ca. 1050 e. Kr.). Avkjørselen fra Nummestadveien inn til parkering og info er merket.

Kontaktinformasjon

Adresse 1540 Vestby
Geokoordinat (WGS 84) 59.5808539, 10.8120488