NAF Reiseplanlegger

Gardbergfeltet

Sted

Det mer enn 2 km2 store Gardbergfeltet inneholder ca. 1000 gravhauger fra romersk jernalder.

Terrenget er dels udyrket, slik at mange av gravhaugene er blitt liggende urørt. Men 550 av dem er undersøkt, og det er i tillegg gjort ca. 900 andre funn fra jernalderen og fram mot vikingtiden. På flere av gravene står det bautasteiner uten inskripsjoner. Einangsteinen fra 300-tallet e. Kr. er den eneste runesteinen i Norge fra denne tiden som står på sitt opprinnelige sted – med inskripsjonen ««Jeg Godgest gjorde runene». Fra Slidre sentrum til Gardbergfeltet og Einangsteinen går det kultursti.

Kontaktinformasjon

Adresse 2966 Slidre
Geokoordinat (WGS 84) 61.088176, 8.98012300000005