NAF Reiseplanlegger

Gammelsaga

Sted
Per Roger Lauritzen

Gammelsaga i Stange har sagbruk, «Kjørehotell» og turisthytte.

Stange almennings eldste sagbruk ble startet opp i 1872 og var i drift  til  1953. I tilknytning til saga ble det reist flere hus, blant annet losjibygg for alle kuskene som kjørte tømmer og plank. Sagbruket  ble drevet av en lokomobil. Anlegget er restaurert og det arrangeres omvisninger og demonstrasjoner.  Like ved sagbruket har Hamar og Hedemarken turistforening en koselig ubetjent turisthytte. Den er låst med standard DNT lås. Gammelsaga nås på bomvei fra FV228.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.5160831, 11.4072618