NAF Reiseplanlegger

Gamle Ørevikvei

Sted
Per Roger Lauritzen

Gamle Ørevikvei ved Imsland er halvannen kilometer ingeniørkunst.

Gamle Ørevikvei var del av veien Haugesund–Sauda fram til slutten av 1960-tallet, og den smale og svingete veien er godt bevart – med bruer, stabbesteiner og veiskjæringer. Veien har gammel riksveistandard, er fullt kjørbar og er regnet som Vindafjord kommunes viktigste kulturminne. Den 1,5 km lange veien går mellom det gamle handelsstedet Imsland og Notavågen – begge på nedsiden av FV46.

Imsland (Imslandsjøen) er i seg selv verdt en avstikker, med mange av 1800-tallshusene beholdt i det som i dag er en fritidsidyll. Her var det en gang så mye som tre skipsbyggerier. Imsland kyrkje er en langkirke i tre fra 1861, Linstow-type. Navnet Imsland kommer trolig av et tapt elvenavn, «Ylma», for olm, hissig.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.478272, 6.02159699999993