NAF Reiseplanlegger

Gamle Nes

Sted

Gamle Nes er «Gamlebyen i Hallingdal», med et 40-talls bygninger fra før 1900.

Gamle Nes er tidligere sentrum i Nesbyen, mens Nesbyen var administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk. Gamle Nes byr på mange staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de noe mer beskjedne hallingstuene som finnes i samme område. I Gamle Nes kan du også se Hallingdals første fortau – eller trottoir, som de yndet å kalle det den gangen. 

Kontaktinformasjon

Adresse 3540 Nesbyen
Geokoordinat (WGS 84) 60.5691744, 9.09762380000006