NAF Reiseplanlegger

Gamle Lærdalsøyri

Sted
Per Roger Lauritzen

Lærdalsøyri er en vakker vernet trehusbebyggelse med 161 bygninger.

Området har fått mange bygningsvernpriser og har mange små hyggelige forretninger, galleri, kafé og utescene. Tele- og postmuseum i den gamle telegrafbygningen. Seks bygninger er fredet, inkludert sjøboden Per Lems loft. G.L. er arkitekturhistorisk interessant pga. ett gateløp: Øyragata, som tydelig viser utviklingen fra tradisjonell byggeskikk i verneområdet, via sveitser- og jugendstil til klassisisme og funksjonalisme.

18. januar 2014 startet en brann i et bolighus i Kyrkjeteigen. Grunnet sterk vind spredte brannen seg raskt og utviklet seg til en bybrann der ca. 40 bygninger, derav 17 bolighus og fire bygninger i Gamle Lærdalsøyri ble flammenes rov. Ingen menneskeliv gikk tapt. Blant husene på Gamle Lærdalsøyri som gikk tapt var Synneva Eiris hus, et toetasjes fredet bolighus fra 1830-årene i empirestil. Huset er benyttet som bolig, bakeri og pensjonat – og var en institusjon i Lærdal, som hadde stått nesten uendret i 180 år.

Kontaktinformasjon

Adresse 6887 Lærdal
Geokoordinat (WGS 84) 61.0971145, 7.4947459