NAF Reiseplanlegger

Gamle Aker kirke

Sted

Gamle Aker kirke er en av de største kirkene i Norge utenom domkirkene.

Gamle Aker kirke, som er en romansk steinkirke, ble bygget i 1080. Kirken har basilikaform, det vil si at midtskipet hever seg over de smalere og lavere sideskipene. Da kirken ble rehabilitert på 1850-tallet ble det satt inn flere og større vinduer, det ble bygget et midttårn, - noe man antok var i samsvar med de opprinnelige planene for kirken. Det middelalderske interiøret er ikke bevart, men på 1950-tallet ga man kirken et mer middelaldersk utseende. Istedenfor benker ble det satt inn enkle stoler. Den gamle altertavlen er bevart, og det samme er prekestolen i akantusbarokk og døpefonten, begge skåret av Thomas Blix i 1715. Glassmaleriene er laget av Thorvald Moseid i 1950. På gravlunden ved kirken ligger Hans Nielsen Hauges grav

Kontaktinformasjon

Adresse Akersbakken 26, 0172 Oslo
Geokoordinat (WGS 84) 59.9237134, 10.7470238999999