NAF Reiseplanlegger

Frøyatunnelen

Sted

Frøyatunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder øyene Frøya og Hitra.

Frøyatunnelen er 5300 meter lang og har to kjørefelt, 150 muh. Frøyatunnelen er en del av del av Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya (Fylkesvei 714). Forbindelsen erstattet fergesambandet Kjerringvåg–Flatval (1964–2000)

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.6771249, 8.80794600000002