NAF Reiseplanlegger

Frolands verk

Sted
Per Roger Lauritzen

Frolands verk er et gammelt jernverk i Froland.

Jernverket var på slutten av 1700-tallet et av landets største jernverk, med en omfattende produksjon av kanonkuler. Etter at jernverket la ned driften i 1867 ble det drevet sagbruk frem til 1993. I dag er lite tilbake av selve jernverket, men hovedbygningen, gårdstunet og kontorbygningen er på plass. De fleste bygningene eies i dag av Froland kommune, og hovedbygningen er restaurert i 2008.

Kontaktinformasjon

Adresse 4827 Frolands Verk
Geokoordinat (WGS 84) 58.5011388, 8.57920639999998