NAF Reiseplanlegger

Frogner gamle kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Frogner gamle kirke fra 1180 mistet alt inventaret i en brann i 1918.

Den lille steinkirken fra middelalderen, med bare 90 sitteplasser, sto lenge brannskadet. Murene ble reparert først i 1936 og gulv og tak 12 år senere. Restaureringen ble ferdigstilt først i 1977. Kirken har også spor etter ombygginger i middelalderen, blant annet har korbuen blitt utvidet og østvinduet fått sirkelform i senmiddelalderen. Kirken ligger rett ved Pilegrimsleden, som går via Hamar og videre til Trondheim. Ved siden av ligger Frogner kirke, en langkirke i tre fra 1925.

Kontaktinformasjon

Adresse Gamle Kirkevegen 19, 2016 Frogner
Geokoordinat (WGS 84) 60.0205978, 11.1049687