NAF Reiseplanlegger

Friisvegen

Sted
Per Roger Lauritzen

Friisvegen og Vinjevegen danner den høyeste fjellovergangen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Den 69 km lange veien over fjellet mellom Ringebu i Gudbrandsdalen og Koppang i Østerdalen dannes av Friisvegen (FV385) i Ringebu kommune og Vinjevegen, (FV634) i Stor-Elvdal kommune. Veiens høyeste punkt er 1158 moh. Og veien er vinterstengt ved Øksendal seter.

Det er to forfattere som har fått navnene knyttet til veien er J. A. Friis og Aa. O Vinje. Vinjes er en nokså smal bomvei og grusdekket. Friisvegen er en god fylkesvei, asfaltert, men vinterstengt. På Friisvegens høyeste punkt, 32 km fra Ringebu sentrum, ligger Friisbua, bygget av professor J.A. Friis i 1878. Den er restaurert, og eies og brukes av Ringebu fjellstyre. Steinbua ligger sentralt i forhold til villreinens trekk, samtidig som den er nær Åsdalstjønna der J.A. Friis satte ut ørret. Sammen med sine kamerater hadde han eventyrlige jakt- og fiskeopplevelser i disse fjellområdene mellom Ringebu og Sollia fra 1850 og utover. Han var en av de første som drev aktiviteter der rekreasjon var hovedmålet.

Langs Vinjevegen byr særlig området ved Vinjestøtten flott utsikt bl.a. mot Sølnkletten, Rendalssølen og Rondane. I «Ferdaminne» skriver A.O. Vinje om opprinnelsen til sin kjente sang her, under turen sin til kroningen i Trondheim: «Eg sette meg på ein Stein og skaut Pusten, turkande Sveiten av Panna mi: No seer eg atter slike Fjell og Dalar, som deim eg i min fyrste Ungdom saag.» Friisvegen passerer Friisbua, Hirkjølen med Det Norske Skogforsøksvesens felt for fjellskog og Skjerdingen Høyfjellshotell. Det siste ligger i ei setergrend med gamle fangstanlegg.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.5369441, 10.15689