NAF Reiseplanlegger

Fredmoen laksefiskemuseum

Sted

Fredmoen laksefiskemuseum var hjemmet til engelske lakselorder tidlig på 1900-tallet.

Fredmoen var opprinnelig en husmannsplass under prestegården, etablert på 1840-tallet.  I 1910 ble eiendommen solgt til Lord Walsingham. Han gjestet Åfjord om sommeren helt fram til 1927, med unntak av årene under 1. verdenskrig. Lord Walsingham skrev artikler om Åfjord, og disse ble utgitt i boka «Fish» i 1926. Under andre verdenskrig bodde unge Åfjordsfamilier her. Etter krigen kom engelskmennene tilbake til sitt ferieparadis ved Stordalselva, inntil de i 1989 solgte stedet til Fredmoens Venner, som restaurerte anlegget og driver stedet som laksefiskemuseum. Fredmoen har sommeråpent. 

Kontaktinformasjon

Adresse Fredmoen laksestue, 7170 Åfjord
Geokoordinat (WGS 84) 63.9641905, 10.2354755