NAF Reiseplanlegger

Fossmotunet

Sted

Fossmotunet er et bygdetun med våningshus fra 1780 med smie, stabbur, skole, samvirkelag og fjøs.

Midt-Troms Museum forvalter i dag Fossmotunetbygdetun. Den opprinnelige gården het Fossmogården. Den gamle Fossmogården ble bygd av Ole Johnsen og Ingeborg Olsdatter. Foreldrene deres var blant de første som bosatte seg i Målselv. Fossmogården ble etter hvert en storgård med lakserettigheter i elva. I 1860 åra ble den såkalte engelskmannstua bygd. Den ble leid ut til engelske laksefiskere som kom til Målselv. Fossmostua var i bruk som våningshus til 1959. Fossmotunet ble åpnet som et bygdetun i 1963. Den gang besto tunet av Fossmostua, brønnhuset og smia etter mestersmeden Jon Stengrimsen. I dag består tunet av en rekke gamle bygninger, som er flyttet inn til tunet fra ulike steder i Målselv. Det er omvisning i sommersesongen.

Kontaktinformasjon

Adresse 9321 Moen
Geokoordinat (WGS 84) 69.1238923, 18.6149774