NAF Reiseplanlegger

Fosnstraumen bro

Sted
Per Roger Lauritzen

Fosnstraumen bro har både fiskemuligheter og kultursti.

Fosnstraumen bro er 404 meter lang og danner kommunegrense mellom Radøy og Austrheim.  Her er en av de beste fiskeplassene i Nordhordland. På neset i sørøst ligger den rikeste steinalderboplassen utgravd på Vestlandet. Det første kystfolket slo seg ned her for 10 000 år siden. Mange redskaper av skifer og bein belyser overgangen fra veide- til jordbrukssamfunn. Det kan du se om du følger en merket ”Steinaldersti” med informasjonstavler på begge siden av strømmen.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.7345392, 4.97357539999996