NAF Reiseplanlegger

Forollhogna nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Forollhogna nasjonalpark har en av landets fineste villreinstammer.

Nasjonalparken omfatter et areal på 1062 km2 og ligger i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Os, Tolga og Tynset – med åtte tilhørende landskapsvernområder. Nasjonalparken ble opprettet i 2001, med formålet å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde med et rikt dyreliv. I dette inngår blant annet den høyproduktive villreinstammen. Det 1332 meter høye fjellet som har gitt nasjonalparken sitt navn, ligger akkurat på fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag (Midtre Gauldal) og Hedmark (Os og Holtålen) og nås lett fra flere kanter – best fra Budalsdalen i nordvest og Vanggrøftdalen i sørøst.
I de mange landskapsvernområdene på til sammen 450 km2 finnes særpregede og vakre seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.5832248, 10.9367932