NAF Reiseplanlegger

Fornminner i Ogna

Sted

Strandstedet Ogna har minner helt fra steinalderen.

Langs havkanten i Ogna-området, i et belte ca. 300 m fra sjøen, er det registrert en rekke boplasser fra steinalderen. Det er satt opp informasjonsskilt i området.  På gården Slettabø i Ogna finnes også flere bosetningslag, skilt med tykke lag av flyvesand, et nokså enestående fenomen i Norge. Det eldste laget er ca. 4000 år gammelt, det yngste ca. 2500.

Kontaktinformasjon

Adresse 4643 Sirevåg
Geokoordinat (WGS 84) 58.5188716, 5.80082649999997