NAF Reiseplanlegger

Føre

Sted

Gravplassen på Føre er berømt for funnene med levninger av åtte mennesker som ble gravlagt mellom 300 og 500 e.Kr.

Ved utgravninger i 1950-årene fant man bl.a. levninger av en kvinne med et glassbeger laget ved Rhin-munningen der Köln nå ligger. Der var også et to år gammelt barn med en fiskeleke og en bronsepinne, en 10 år gammel gutt med kam og jernkniv og en ung mann sammen med en hund og godt utstyrt med spydblad, sverd, leirkar, bjørneklør og beltespenne. Alle de gravlagte fikk med seg gjenstander som viste ulike sider av livet og alle var begravd med bjørneskinn i rektangulære steinkister så tette at den fine sanden knapt hadde trengt inn. Selv om gjenstander og skjeletter er fjernet, og oppbevares i Tromsø museum, er selve gravene (steinkistene) godt bevart. De kan gi deg et innblikk i disse tidlige bøfjerdingene sitt liv. Flere av gravanleggene er fortsatt synlige på Føre.  Gravplassen er godt skiltet og tilrettelagt for publikum.

Kontaktinformasjon

Adresse 8470 Bø i Vesterålen
Geokoordinat (WGS 84) 68.6657198, 14.4667052