NAF Reiseplanlegger

Fonn

Sted

Fonn innerst i Stardalen er en viktig innfallsport til Jostedalsbreen.

Fra Fonn er det kort vei til Jostedalsbreen nasjonalpark, med flere bomveier og merkede stier til gamle støler. Det arrangeres guidet tur til Tjovurda, et mektig naturfenomen med spennende historie, og flere selskaper arrangerer turer på både bre og elv (rafting). Det går merket sti over fjellet til Briksdal i Olden, og det er også breoverganger herfra til Veitastrond og Fjærland. FV453 går gjennom jordbruksbygda Stardalen og passerer blant annet en NAF Øvingsbane.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.6125794, 6.73147370000004