NAF Reiseplanlegger

Florvåg

Sted

I Florvåg skjedde Norgeshistoriens største sjøslag 2.4.1194.

Kong Sverre, med 20 skip og 2000 mann, møtte ”Øyskjeggene”  (opprørere organisert på Orknøyene) ledet av Håkjell Jonsson, med 23 skip og 2000 mann. 2400-2500 mann omkom, og kong Sverre seiret. Tre måneder senere ble han kronet til konge i Bergen. Under 2. verdenskrig var det i Florvåg en stor tysk base, med opp til 100 marinefartøyer samtidig. I Bakarvågen like ved var det ammunisjons- og torpedolager for ubåter. Florvåg er et gammelt industristed. Adkomst til Florvåg er via FV563.

 

Kontaktinformasjon

Adresse 5329 Florvåg
Geokoordinat (WGS 84) 60.4202902, 5.2415843