NAF Reiseplanlegger

Flekkefjord

Sted
Per Roger Lauritzen

Flekkefjord har nesten ingen høydeforskjell på sjøen ved flo og fjære.

Den første bosettingen i Flekkefjord er vanskelig å fastslå, men det er klart at det bodde folk her allerede i vikingtiden. Trelasthandelen førte til den første konsentrerte bebyggelsen og foregikk vesentlig med Danmark og Holland – derav navnet Hollenderbyen på delen av bykjernen beliggende mot Grisefjorden. Flekkefjord fikk ladestedsrettigheter allerede i 1660. Fra midten av 1800-tallet begynte den viktigste oppblomstringen i byens historie, først og fremst på grunn av det rike sildefisket i 1826–1838. I 1842 fikk Flekkefjord kjøpstadsrettighet og bystatus. Garverivirksomheten ble nå den viktigste industrien i området i et århundre framover. Utviklingen i løpet av det siste århundre har i stor utstrekning bestått av industrivirksomheten i byen med omegn. I 1965 ble Flekkefjord sammenslått med kommunene Nes, Hidra og Gyland samt del av Bakke.

Flekkefjord er handels-, service- og administrasjonssentrum for distriktet, og kommunen er Skagerrak-kystens største fiskeri- og oppdrettskommune. Flekkefjord har, i likhet med Venezia, tilnærmet 0-nivå på flo og fjære – et fenomen som strekker seg fra Egersund i vest via Flekkefjord til Mandal i øst. Derfor har det vært mulig å bygge mange båthus langs fjorden. Ved bystranda Grønnes står et festningsvern fra Napoleonskrigen i 1807.

Kontaktinformasjon

Adresse 4400 Flekkefjord
Geokoordinat (WGS 84) 58.2970009, 6.66024770000001