NAF Reiseplanlegger

Flatelandsmoen gravfelt

Sted

Flatelandsmoen gravfelt vitner om tidlig beboelse i Åmli.

Samlingen med gravrøyser er fra år 400-600, folkevandringstiden. Det har opprinnelig vært minst syv gravrøyser, i dag er det bare mulig å skille ut fire stykker, samt flere hustufter. Funn viser at innbyggerne brukte jern.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.9043923, 8.24073060000001