NAF Reiseplanlegger

Flå

Sted
Sven Grotdal

Flå er senteret i den nederste kommunen i Hallingdal – med samme navn.

Med sine drøyt 1000 innbyggere er Flå også den klart minst folkerike av hallingdalskommunene. Men en befolkningsnedgang er snudd, og det investeres nå for både lokalbefolkning og reiseliv. Det aller meste av befolkningen er konsentrert i den flate dalbunnen, der både RV7 og Bergensbanen går, og ved siden av kommunesenteret er Gulsvik i Krøderens nordende det eneste tettstedet. På begge sider av den trange dalen innbyr store naturområder til friluftsliv; Vassfaret i øst og Norefjell i vest.

Den store attraksjonen i tettstedet Flå er Vassfaret Bjørnepark, der også et nasjonalt jakt- og fiskesenter er etablert. Grønvoldgården har et minnerom om skuespiller Kolbjørn Buøen, som var født her. Flå kirke er en korskirke i tre fra 1858, med alterbilde fra 1736 og 450 sitteplasser. I elva ved Flå bru er det badestrand. Fra RV7 er det avkjøring FV203, som er en alternativ vei øst for Hallingdalselva til Tollefsrud. Fra denne er det avkjøring på privat fjellvei (bomvei) til Øyvatn, Veneli og Domfet, med utsikt over Vassfaret og Vassfarplassen fra veien.

Kontaktinformasjon

Adresse 3539 Flå
Geokoordinat (WGS 84) 60.4344391, 9.4531313