NAF Reiseplanlegger

Fjøsdalen tunnel

Sted

Fjøsdalen tunnel går gjennom et rasutsatt område.

Fjøsdalen tunnel på E10 over Moskenesøya er 1641 meter lang, og ble åpnet i 2008. Gamleveien er delvis hogd inn i fjellet og brukes som gang-/sykkelvei i sommerhalvåret.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.0017326, 13.176598