NAF Reiseplanlegger

Fjellhamar hovedgård

Sted

Fjellhamar hovedgård var opprinnelig en sagbruks- og husmannsplass fra 1686.

På 1860-tallet ble hovedgården etablert av grosserer Wincentz Thurmann Ihlen. Han utviklet stedet til å bli et industrisentrum med sag- og møllebruk og høvleri. I 1893 ble det skilt ut et eget bruk under navnet A/S Fjeldhammer Brug, nå Icopal AS. Det er uvisst hvor gamle bygningene er, men den eldste del av hovedbygningen kan være fra ca. 1860. Stabburet er det eneste med klokketårn i Lørenskog. Bygningens størrelse indikerer også at gården har vært stor. I tidsrommet 1920 til 1972 hadde kommuneadministrasjonen i Lørenskog tilhold i hovedbygningen. 

Kontaktinformasjon

Adresse Fjellhamarveien 50, 1472 Fjellhamar
Geokoordinat (WGS 84) 59.9399912, 10.9866905