NAF Reiseplanlegger

Fjærlandstunnelen

Sted

Den 6385 lange Fjærlandstunnelen går delvis under en flik av Jostedalsbreen.

Fra østenden av tunnelen ses Bøyabreen innerst i dalbotnen. Fra en rasteplass er det mektig utsikt mot den brearmen av Jostedalsbreen som ligger nærmest god bilvei. Inn til breen er det lett å komme seg til fots, men du må ha brefører hvis du skal gå inn på eller over den.

Fjærlandstunnelen ble offisielt åpnet 1986 av Walter Mondale, tidligere visepresident i USA. Mondale stammer fra Mundal i Fjærland. Over tunneltaket går det T-merket sti, mellom Bøyadalen og Lunde i Jølster. Kommunegrensen mellom Sogndal og Jølster går inne i tunnelen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4539827, 6.7410016