NAF Reiseplanlegger

Fjærland

Sted

Vakre Fjærland huser blant annet Den norske bokbyen.

Den norske bokbyen – med sine ca. 4000 hyllemeter med brukte bøker til salgs gjennom en rekke bruktbokhandlere og antikvariater – er en av flere grunner til å ta avstikkeren på FV152 fra RV5. For de minste er det dessuten lagt opp en barneboksti. Bolettasteinen er satt opp til minne om Boletta Pavels Larsen, som var først til å bruke sognemålet i sine skrifter, og i bygda står også en spesiell kongebauta. Den stammer fra Oscar IIs donasjon på 40 daler til bygdas fattige ved et besøk her. Pengene ble brukt til bauta fordi det ikke fantes fattige fjærlendinger.

Hotel Mundal fra 1891 er et av landets best bevarte trehoteller fra slutten av attenhundretallet, tildelt Olavsrosa. Det runde hjørnetårnet er unikt, i tillegg er spisse gavler og rommelige verandaer noe av det som gir bygningen sitt særpreg. Fjærland kyrkje er en langkirke i tre fra 1860, tegnet av Grosch, ombygd i 1931. Altertavlen er malt av Bernt Tunold.

I sommersesongen går det ferge fra Fjærland til Balestrand, Hella og Vangsnes 2 g/d.

Kontaktinformasjon

Adresse 6848 Fjærland
Geokoordinat (WGS 84) 61.4024317, 6.73879460000001