NAF Reiseplanlegger

Fiskevollen

Sted

Fiskevollen er Norges største og eldste innlandsfiskevær.

Fiskevollen ligger i et storslått fjellandskap som inneholder flere interessante kulturminner. Det knytter seg lange historiske tradisjoner til Sølensjøen når det gjelder fisket og samarbeidet om dette. De eldste bygningene på Fiskevollen er fra 1700-tallet, men gravfunn tyder på at det har vært drevet fiske her helt tilbake til vikingtida. Hovedfisket har tidligere vært røyefisket om høsten, som foregår i sørenden av sjøen. Nå er det likevel sik det tas mest av.

Sølensjøkongene ble de kalt, de mektige bøndene av gammel rendalsætt som hadde de verdifulle rettighetene til sjøen. Her bygget de båtnaust og fiskebuer, som nå klynger seg lave og solsvidde ned mot sjøen. Når folket forlot Fiskevollen om høsten, tok de underjordiske over rikdommen og feiret med huldredans at de igjen kunne regjere alene på vollen.

I 1920-årene ble det sluppet tamrein i Rendalsfjellene. Den slo seg til ro rundt Sølen. Nå er reinen vill, men juridisk sett er den privateid og Rendalen Renselskap fastsetter jakttid.

Kontaktinformasjon

Adresse 2485 Rendalen
Geokoordinat (WGS 84) 61.9648544, 11.5389551000001