NAF Reiseplanlegger

Femund Hytte

Sted

Femund Hytte var smeltehytte under Røros kobberverk fra 1739 til 1822. Det vokste fram et eget samfunn med flere hundre personer tilknytta smeltehytta.

I 1739 startet Røros Kopperverk driften av en smeltehytte på vestsiden av Femund. Smeltehytta ble nedlagt i 1822 da tilgangen på skog og kull ble dårligere. Ved Femundshytten er det flere kulturminner som slagghauger, gardsmuseet, Trollbyen, der ”innbyggerne” er troll av trær og røtter, og lekebyen av steinheller som forestiller Røros i miniatyr. Den laget barna på Femundshytten i smeltehytte-tida.  På det meste var det 11 små gårder rundt Femund Hytte, Dette var nødvendig for at folket skulle ha mat. Selv om de hadde kjøtt og melk fra dyrene på gårdene var jakt og fiske viktig for å skaffe nok mat til familiene. Lønningene var så dårlige at Verket gav arbeiderne fri rett til jakt og fiske samt gratis virke til husvære.(allmenningsretten). Femundshytten har overnatting for turister. Du kommer til hit ved å ta M/S Fæmund II, eller du kan kjøre til Jonasvollen, og gå eller sykle den siste mila. Det går bilveg helt fram, men den er lukket med bom. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.2341998, 11.8319788