NAF Reiseplanlegger

Feiring kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Feiring kirke har både et krusifiks og et hjulkors fra middelalderen.

Krusifikset fra ca. 1250 henger i korbuen, mens hjulkorset står på kirkegården. Også døpefonten i kleberstein er fra middelalderen. Den ble tilbake ført til kirken i 1941–42, etter å ha blitt solgt i 1875 og brukt som fot til hagebord. Dagens Feiring kirke er langkirke i tre fra 1875, bygd der det har stått to kirker før den – en stavkirke og en tømmerkirke. Både alteret og altertavlen i dagens kirke er fra 1600-tallet. På Feiring ligger også Feiring kurssenter og Feiringklinikken, eid av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL. Navnet Feiring kommer av «Fegring», avledet av «fager».

Kontaktinformasjon

Adresse Gamle Kjerkelinna, 2093 Feiring
Geokoordinat (WGS 84) 60.4847077, 11.1495457999999