NAF Reiseplanlegger

Fana kirke

Sted

Kulturlandskapet rundt Fana kirke fra 1100-tallet er Bergen kommunes tusenårssted.

Fana kirke var et av middelalderens kongelige kapeller og ble oppført ca. 1150. Mange sagn om helbredelse er knyttet til kirken. Ved Krykkjehaugen kastet pilegrimer sine krykker og stokker når de ikke lenger hadde bruk for dem. En del inventar er fra 1700-årene og en klokke fra middelalderen. Glassmaleriene er tegnet av Bernhard Greve. Fana kirke ble restaurert og påbygd på slutten av 1920-tallet, i regi av arkitekt Fred. Konow Lund. 

Kontaktinformasjon

Adresse Fanavegen 320, 5244 Bergen
Geokoordinat (WGS 84) 60.2639764, 5.34380510000005