NAF Reiseplanlegger

Fagernes

Sted
Per Roger Lauritzen

Fagernes er kommunesenter i Nord-Aurdal, knutepunkt og regionsenter i Valdres.

Fram til ca. 1860 var Fagernes bare noen få gårder. I 1857 kom Otto Stuve hit med bevilling til å starte handel. Han var en driftig kar, og det gikk ikke lang tid før han både hadde etablert stor forretning og overnattingssted for reisende. Folk begynte å kalle stedet Stuvenes, men det likte han ikke. Stuve omtalte selv stedet som Fagernes – «det fagre neset», og fra 1861 ble dette det offisielle navnet på bygdebyen ved Strondafjorden. I 1906 kom jernbanen til bygda, og med den både flere turister og nye innbyggere. I 2007 var det 150 år siden Otto Stuve startet handel på «Nes». Dette ble markert med at kommunestyret innvilget Fagernes bystatus.

Mye har hendt på disse drøyt 150 årene. Fagernes har fått egen flyplass (Leirin), egen avis (Valdres) og et av landets største friluftsmuseer. Handelen blomstrer, og nye områder er blitt ryddet for å gi plass til flere bosteder og industrivirksomhet. Fagernes er regionsenter for bygdene i Valdres, og Nord-Aurdal kommune er på landstoppen når det gjelder dagligvarehandel, mye grunnet kommunens 4500 hytter. I Fagernes kobles dalførene Øystre og Vestre Slidre, førstnevnte mot Valdresflya og Vågå (FV51), sistnevnte over Filefjell mot Lærdal (E16).

Skiferhesten på Skiferplassen er en relativt ny skulptur, men er et minnesmerke over en gammel og svunnen tid. Fra 1600-tallet til ca. 1950-tallet ble skifer fra skiferbruddet i Rogne fraktet til Fagernes via Skrautvål i hestekjerrer. Lassene kunne veie 1500 kilo. Skiferen var svært etterspurt og ble sendt videre både til innland og utland. I parken ved rådhuset står en minnestein over flomhøyder fra 1789 til 1967. Den første helgen i november hvert år arrangeres Rakfiskfestivalen i Fagernes, med mange tusen besøkende.
Mellom 1906 og 1988 gikk Valdresbanen mellom Eina og Fagernes. I dag er skinnegangen mellom Bjørgo og Fagernes fjernet, men et lokomotiv står fortsatt på stasjonsområdet på Fagernes. Deler av stasjonsområdet er flyttet til Valdres Folkemuseum.

Kontaktinformasjon

Adresse 2900 Fagernes
Geokoordinat (WGS 84) 60.9856245, 9.23201510000001